Monday, January 18, 2010

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရးနစ္နာမႈႀကဳံပါက အလုပ္အကုိင္ရႇာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားႏႇင့္ ဆက္သြယ္၍ တာ၀န္ယူေျဖရႇင္းေပးရမည္

ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရႇိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးနစ္နာမႈၾကံဳေတြ႕ပါက အလုပ္အကုိင္ရႇာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား က ျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားႏႇင့္ ဆက္သြယ္၍ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တြင္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တရား၀င္ သတ္မႇတ္ေပးထားေသာ္လည္း သိရႇိသူနည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားထံမႇ သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္ရရႇိသူ၏ တာ၀န္ ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား ေအာက္တြင္ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရရႇိသူသည္ အလုပ္သမား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚလာပါက သက္ဆုိင္ရာျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္ႏႇင့္ ဆက္ သြယ္၍ ယင္းရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရႇိခံစားႏုိင္ေရး အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ရႇိပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကုိ သိရသည္။
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရႇိသူ အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား စာခ်ဳပ္ရႇိပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္လုိေသာ အလုပ္သမား မ်ားအေနျဖင့္အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ မိမိ လုိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိမႇသာ နစ္နာမႈ တစ္စုံ တစ္ရာေပၚေပါက္ပါက စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္း ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တန္းေရႇ႕ေနတစ္ဦး ကအၾကံေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမႇာ ''အလုပ္သမားသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္ခြင္ ထိခိုက္မႈအတြက္ ရထုိက္ခြင့္ရႇိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာ ေၾကးအျပည့္အ၀ ရရႇိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာအက်ဳိး ေဆာင္မႇတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရႇိ သည္။ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ တရားစြဲဆုိခြင့္ရႇိသည္'' ဟူ၍ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏အခန္း ၈၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္ႏႇင့္အခြင့္ အေရးမ်ား ေအာက္ရႇိ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
မႇတ္ပုံတင္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္သမားသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ထူးျခားသည့္အလုပ္အကုိင္ အေျခအေနကုိ သက္ဆုိင္ရာအက်ဳိး ေဆာင္သုိ႔ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ သတင္းပုိ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ဆက္သြယ္၍ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါက သက္ဆုုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္ ၀န္႐ုံးသို႔ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ သတင္းပုိ႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ႐ုံးမ်ားမရႇိလ်င္ ဦးစီးဌာနသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရမည္ဟူ၍ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ ရာဥပေဒ၏ အလုပ္သမားမ်ားတာ၀န္ တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
မေလးရႇားတြင္ စားပြဲထုိးအလုပ္ရမည္ ေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေျပာသည့္အတုိင္း အလုပ္မရရႇိခဲ့ဘဲ ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုတြင္သာ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕သည္ မည္သည့္ အလုပ္ရပါမည္ဟုအာမခံ သည့္အတုိင္း ျပည္ပတြင္ အလုပ္ရႇာ မေပးႏုိင္သူမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း မေလးရႇားႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
''ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့ေယာက္ဖ ႏႇစ္ေယာက္စလုံး မေလးရႇားမႇာ အလုပ္ သြားလုပ္ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္ေတြက ေတာ့ ဟုိမေရာက္ခင္ ဘာအလုပ္ရပါ မယ္၊ ဘယ္လုိ လစာေကာင္းပါမယ္ ေျပာတာပါပဲ။ ဟုိမႇာ သူတို႔ေျပာတဲ့ အတုိင္း အလုပ္ေရာ လစာေရာမရလုိ႔ အရင္းေက်ေအာင္မနည္းလုပ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္'' ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေနထုိင္သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရႇ႕ေနတစ္ဦးက ''ဘယ္လုိလူမ်ဳိးမဆုိ အက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္မရႇိဘဲ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ကုိလုပ္ကုိင္တယ္လုိ႔ ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္းခံရရင္ အဲဒီလူကုိ ေထာင္ ဒဏ္ ခုနစ္ႏႇစ္အထိ ခ်မႇတ္လုိ႔ရတဲ့ အျပင္ေငြဒဏ္လည္း ခ်မႇတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရႇိသူက ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မႇတ္တဲ့၀န္ေဆာင္ခထက္ ပုိမုိေတာင္းခံတာျပစ္မႈထင္ရႇားရင္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏႇစ္အထိ ခ်မႇတ္လုိ႔ ရတဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မႇတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိျပစ္မႈနဲ႔ျပစ္ဒဏ္ ေတြကုိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ နဲ႔ ၂၇ မႇာဆုိထားပါ တယ္''ဟု ရႇင္းျပခဲ့သည္။ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရႇိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးနစ္နာမႈၾကံဳေတြ႕ပါက အလုပ္အကုိင္ရႇာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား က ျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားႏႇင့္ ဆက္သြယ္၍ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တြင္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တရား၀င္ သတ္မႇတ္ေပးထားေသာ္လည္း သိရႇိသူနည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားထံမႇ သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္ရရႇိသူ၏ တာ၀န္ ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား ေအာက္တြင္ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရရႇိသူသည္ အလုပ္သမား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚလာပါက သက္ဆုိင္ရာျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္ႏႇင့္ ဆက္ သြယ္၍ ယင္းရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရႇိခံစားႏုိင္ေရး အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ စာခ်ဳပ္ရႇိပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကုိ သိရသည္။
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရႇိသူ အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား စာခ်ဳပ္ရႇိပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူထားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္လုိေသာ အလုပ္သမား မ်ားအေနျဖင့္အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ မိမိ လုိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိမႇသာ နစ္နာမႈ တစ္စုံ တစ္ရာေပၚေပါက္ပါက စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္း ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တန္းေရႇ႕ေနတစ္ဦး ကအၾကံေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားေတာင္းဆုိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမႇာ ''အလုပ္သမားသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္ခြင္ ထိခိုက္မႈအတြက္ ရထုိက္ခြင့္ရႇိသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာ ေၾကးအျပည့္အ၀ ရရႇိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာအက်ဳိး ေဆာင္မႇတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရႇိ သည္။ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပုိင္ခြင့္ႏႇင့္အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ တရားမေၾကာင္း အရျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ တရားစြဲဆုိခြင့္ရႇိသည္'' ဟူ၍ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏အခန္း ၈၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္ႏႇင့္အခြင့္ အေရးမ်ား ေအာက္ရႇိ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
မႇတ္ပုံတင္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္သမားသည္ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ထူးျခားသည့္အလုပ္အကုိင္ အေျခအေနကုိ သက္ဆုိင္ရာအက်ဳိး ေဆာင္သုိ႔ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ သတင္းပုိ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္ႏႇင့္ဆက္သြယ္၍ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါက သက္ဆုုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ ေကာင္စစ္ ၀န္႐ုံးသို႔ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ သတင္းပုိ႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ႐ုံးမ်ားမရႇိလ်င္ ဦးစီးဌာနသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရမည္ဟူ၍ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ ရာဥပေဒ၏ အလုပ္သမားမ်ားတာ၀န္ တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
မေလးရႇားတြင္ စားပြဲထုိးအလုပ္ရမည္ ေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေျပာသည့္အတုိင္း အလုပ္မရရႇိခဲ့ဘဲ ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုတြင္သာ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ရရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕သည္ မည္သည့္ အလုပ္ရပါမည္ဟုအာမခံ သည့္အတုိင္း ျပည္ပတြင္ အလုပ္ရႇာ မေပးႏုိင္သူမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း မေလးရႇားႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
''ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့ေယာက္ဖ ႏႇစ္ေယာက္စလုံး မေလးရႇားမႇာ အလုပ္ သြားလုပ္ပါတယ္။ ေအးဂ်င့္ေတြက ေတာ့ ဟုိမေရာက္ခင္ ဘာအလုပ္ရပါ မယ္၊ ဘယ္လုိ လစာေကာင္းပါမယ္ ေျပာတာပါပဲ။ ဟုိမႇာ သူတို႔ေျပာတဲ့ အတုိင္း အလုပ္ေရာ လစာေရာမရလုိ႔ အရင္းေက်ေအာင္မနည္းလုပ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္'' ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေနထုိင္သူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။
ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရႇ႕ေနတစ္ဦးက ''ဘယ္လုိလူမ်ဳိးမဆုိ အက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္မရႇိဘဲ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ကုိလုပ္ကုိင္တယ္လုိ႔ ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္းခံရရင္ အဲဒီလူကုိ ေထာင္ ဒဏ္ ခုနစ္ႏႇစ္အထိ ခ်မႇတ္လုိ႔ရတဲ့ အျပင္ေငြဒဏ္လည္း ခ်မႇတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက်ဳိးေဆာင္လုိင္စင္ရႇိသူက ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မႇတ္တဲ့၀န္ေဆာင္ခထက္ ပုိမုိေတာင္းခံတာျပစ္မႈထင္ရႇားရင္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏႇစ္အထိ ခ်မႇတ္လုိ႔ ရတဲ့အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မႇတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိျပစ္မႈနဲ႔ျပစ္ဒဏ္ ေတြကုိ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ နဲ႔ ၂၇ မႇာဆုိထားပါ တယ္''ဟု ရႇင္းျပခဲ့သည္။
source: first-11 Media
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္...

Friday, January 8, 2010

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေျခခံလိုက္နာအပ္ေသာ စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားမွာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအၾကမ္းထည္မွသည္ သံုးစြဲသူ/စားသံုးသူထိ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္၌ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈ တို႕အတြက္ပါ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားေပၚတြင္လည္း တာ၀န္သိမႈႏွင့္အတူ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုပါ ေပးစြမ္းႏိုင္ရပါမည္။
ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားတြင္ မူရင္းစက္ပစၥည္းကိရိယာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ မႈအတြက္ လ်ာထားေသာ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မူရင္းဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း (ထိုလုပ္ငန္းတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ျပင္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေစ်းကြက္၊ ထုတ္လုပ္မႈ (သို႔) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္ရာတြင္အသံုးျပဳရေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား လည္း အႀကံဳး၀င္သည္။) မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္သည္။ ၎ဥပေဒမွာ ကုန္ၾကမ္းမွသည္ ကုန္ေခ်ာသို႕အဆင့္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထိုလုပ္ငန္း ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္တကြ ျပင္ပမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကုိင္ ေသာ ဆင့္ပြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ အႀကံဳး၀င္ေစပါသည္။
ဤဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္စည္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀သည္ ထိုဥပေဒအေပၚတြင္ ေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္ရမည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကုိ ခိုင္မာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထိုဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အထက္ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ အေျခခံ စည္းမ်ည္းမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား အေပၚ ရွာေဖြျပင္ဆင္၍ အႂကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံက်င့္သံုး ရပါမည္။
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္ျပဳထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမွသည္ ကုန္ေခ်ာဆီသို႕ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ေလးစားလိုက္နာ မွသာ ဤဥပေဒသ၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိႏိုင္မည္ ဟု သိရွိထားသင့္သည္။ အနိမ္႕ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ ေနာက္လိုက္လုပ္ငန္းရွင္အားလံုးႏွင့္တကြ ကုန္ၾကမ္းေထာက္ပံသူမ်ားကုိပါ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးရမည္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႕အေပၚ တည္မွီၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဤဥပေဒသမ်ားကုိ အေျခခံအားျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖၚ ျပရမည္။ မိမိတို႕ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈ ရွိစြမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားၿပီး ဤဥပေဒသမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ အဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ထိုဥပေဒမွ အားျဖည့္ ေပးထားပါသည္။
လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုဥပေဒမ်ားတည္တန္႕ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတို႕ျပင္ မိမိတို႕၏ လုပ္ငန္း ရွယ္ယာ၀င္မ်ား ထံမွ ေထာက္ပံမႈမ်ား ပံုမွန္ရရွိေရးအတြက္ ဤေစာင့္စည္းလိုက္နာအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ၎တို႕အား အသိေပးတင္ျပထားရမည္။
ယခုတင္ျပခဲ့ေသာ ဥပေဒကုိ အခန္း (၅)ခန္း ခြဲ၍ စီမံထားရွိသည္။ အခန္း (က)၊ (ခ)ႏွင့္၊ (ဂ) တို႕သည္ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ တို႕ကုိ အသီးသီး ကုိယ္စားျပဳသည္။ အခန္း(ဃ)တြင္ ဤဥပေဒမွ ေသြဖယ္ျခင္းမရွိေအာင္ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္မည့္ စနစ္အတိုင္း စီမံခန္႕ခြဲထားပံုကုိ ေဖၚျပသည္။ အခန္း(င)တြင္မူ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ပါတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရသားထားပါသည္။

က။ ။ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာ ရမည့္ျပင္ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚတြင္လည္း ေလးစားမႈျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခိုက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ တင္ျပထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာရမည္။
ဤဥပေဒသအတြက္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္တို႕အေပၚတည္မွီ၍ အသံုး၀င္ေသာ မူၾကမ္းအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အျဖစ္ ရယူေရးဆြဲခဲ့သည္။

အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား

၁)
လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္
အတင္းအဓၶမခိုင္းေစမႈ၊ အက်ဥ္သားမ်ား၏ လုပ္အားကိုအသံုးခ်မႈ၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္မတရားခိုင္းေစမႈတို႔ မျဖစ္ေစရ။ အလုပ္သမားတို႔သည္ လုပ္ငန္းတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာလုပ္ကိုင္ရမည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္မႈရိွေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္မွရပ္နားခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ရပ္နားမႈအတြက္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုအလုပ္ရွင္အားအပ္ႏွံရန္မလိုအပ္ပါ။

၂)
အသက္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးအလုပ္သမားအား အသံုးမျပဳရ
စာသင္သားအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္ ၁၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ား (သုိ႕) အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသက္၁၄ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ထိုႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး စံျပဥပေဒႏွင့္အညီ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရ။ အလုပ္သင္ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မွာလည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကုိလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ညဆိုင္းဆင္းရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရ။

၃)
အလုပ္ခ်ိန္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အလုပ္သဘာ၀သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ အလုပ္ေရြ႕ေျပာင္းမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းတို႕ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ေနသည္။ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုး စံအလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမို၍ လုပ္ကုိင္ရန္ မလိုပါ။ ထို႕ျပင္ အလုပ္ခ်ိန္သည္လည္း ရက္သတၱပါတ္တြင္ အခ်ိန္ပို အပါအ၀င္ နာရီ ၆၀ထက္ မေက်ာ္လြန္ရ။ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအတြက္ပါ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ တပါတ္လ်င္ အနည္းဆံုး ၁ရက္ နားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၄)
အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ လုပ္အားခ
အလုပ္သမားဥပေဒပါ အနိမ့္ဆံုးတရက္လုပ္အာခ၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အလုပ္သမားတိုင္း ခံစားခြင္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္အားခဥပေဒပါ နစ္နာေၾကးမ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရိွသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တြင္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခသည္ သာမာန္နာရီပိုင္း လုပ္အားခထက္ ပုိရမည္။ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈအတြက္ ျဖတ္ေတာက္မႈအား ခြင့္မျပဳ၊ အေျခခံအားျဖင့္ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ လစာေငြ ျဖတ္ပိုင္းပါ ေငြေၾကးအတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလားတူ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းပါ ေငြေၾကး ပမာဏအတိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၅)
စာနာေထာက္ထားမႈ
စာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ား မရွိေစရ။ စာနာေထာက္ထားမႈ မရွိျခင္းတြင္ သာမန္ စာနာမႈမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓၶမ ရယူမႈ၊ စုေပါင္း အျပစ္ေပးမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နစ္နာေစမႈ၊ ႏႈတ္ကတိအားျဖင့္ စာရိတၱပ်က္ျပားေစမႈ တို႕ျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေစခိုင္းမႈတို႕ ပါ၀င္သည္။

၆)
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕၀င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး၊ အဓၶမ ခိုင္းေစမႈ ကင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးသာ ရွိရမည္။ ကုမၸဏီတိုင္းအေနျဖင့္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ အသက္၊ လိင္၊ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္စိတ္ရွိသူမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုငယ္ျဖစ္မႈ၊ မစြမ္းမသန္မႈ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈ၊ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္မႈ၊ ရာထူးနိမ့္ျမင့္ခြဲျခားမႈ၊ ဆုတံဆိပ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႕ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္တို႕ အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳရ။ ထို႕ျပင္ သာမာန္ အလုပ္သမား (သို႕) ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားအေပၚတြင္လည္း ေဆးစစ္ျခင္း ကဲ့သို႕ သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရပါ။

၇)
လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းမႈ
အလုပ္ခြင္အတြင္းပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕သည္ တိုက္႐ိုက္ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးဆက္ဆံသင့္သည္။ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားတို႕ ၏အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားၿပီး လြတ္လပ္စြာအသင္း ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ လည္းေကာင္း၊ ထိုအသင္း၀င္မႈကုိ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားေကာင္စီမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း အသိအမွတ္ ျပဳရမည္။ အလုပ္သမားသည္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးရိွရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ရွင္ထံသုိ႕ မိသားစုအေရးေတြးေၾကာက္မႈ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ၊ ႏိွပ္စက္မႈရန္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ကင္းမဲ့စြာ တင္ျပခြင့္ ရွိရမည္။

ခ။ ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

အဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းျပည့္မီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားတို႕၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ ရွိမည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစနစ္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ည္းမ်ားသည္လည္း ဤစနစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားမွာ
၁)
လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚက်ေရာက္လာႏိုင္ေသာ မလိုအပ္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ (ဥပမာ။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ အျခားေသာ ပင္မစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မီး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ယာဥ္၊ ႏွင့္ အျခားေသာ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား) ေသသပ္တိက်မႈရွိေသာ စနစ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ တို႕ကုိ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစႏိုင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပိတ္မိေနျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ လံုေလာက္ေသာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည္။ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ တိက်ေသာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။

၂)
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေခါင္းစဥ္တပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႕ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေပၚေပါက္မည္ကုိ ခန္႕မွန္းရန္လည္း မလြယ္ကူေပ။ ထို႕ေၾကာင့္လံုး၀ပေပ်ာက္ေရးသို႕ ဦးမတည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္မႈ က်ဆင္းေစရန္အတြက္၊ အလုပ္သမားမ်ားအား အေရးေပၚ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ မည္သို႕တုန္႕ျပန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ မည္သို႕ ကယ္တင္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳပံု၊ မည္သို႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမည္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မီးလွန္႕ေလ့က်င့္ခန္းကဲသို႕ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ေလ့က်င့္ ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၃)
လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႕ကုိ ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ နာမက်န္းကိစၥရပ္မ်ား (အလုပ္သမားမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရဲတင္းစြာ အစီရင္ခံခြင့္၊ မည္သည့္ခၽႊတ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈႏွင့္ နာမက်န္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ဇစ္ျမစ္ကုိလိုက္၍ မည္ကဲ့သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္မႈမ်ား) ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္မည့္ အလုပ္သမားအား ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးရမည္။
၄)
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္ကုိင္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဓါတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒ၊ ႐ုပ္ပိုင္းနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္အတူ လြတ္ကၽြတ္ရာတြင္ ရွိေနေစရမည္။

၅)
ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ ခိုင္းေစမႈ
မႏိုင္၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ အဆမတန္လုပ္ကုိင္ရမႈ၊ ၾကာရွည္စြာ ရပ္၍ျပဳလုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

၆)
စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး
အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳရမည့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တင္းက်ပ္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာ မ်ားကုိ အၿမဲတမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ထားရွိရမည္။

၇)
ာထိုင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ စီမံမႈ

ရာ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ေရအိမ္သာ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ သန္႕စင္ခန္း၊ အလြယ္တကူရယူႏိုင္ေသာ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္ သိုေလွာင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား စီမံထားရွိရပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရာ တန္းလ်ားမ်ားတြင္လည္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းမႈ၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊ အပူေပးကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ တံခါးေပါက္မ်ား ပါရွိရမည္။

ဂ။ ။ သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္
အဖြဲ႕၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေနသည္ကုိ သတိျပဳရမည္။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႀကီး မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လူေနမႈပါတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအရင္း အျမစ္တို႕အေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ မက်ေရာက္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးႏွင့္ အလံုၿခံဳဆံုး ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ရမည္။
ဤေနရာတြင္ ISO 14001, Eco Management ႏွင့္ EMAS (Audit System) တို႕မွ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ကိုးကား၍ အသံုးျပဳထားသည္။

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားမွာ

၁)
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႕မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္ထားေသာ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မ်က္ေျခမပ်က္ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားရွိျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စီမံေရးႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ သတင္းေပးပို႕မႈ မ်ားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာ ရမည္။

၂)
ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ် သံုးစြဲေရး

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း၊ အစားထိုး ကုန္ၾကမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေနထိုင္ရာအေဆာက္အဦႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ရွိေသာ အညစ္အေက်းမ်ား တို႕ေၾကာင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ တတ္စြမ္းသေလာက္ ေလ်ာ့ခ်ရမည္။

၃)
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား
အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခား၍ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ အသံုးခ်ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း တို႕အေပၚတြင္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေသခ်ာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲရပါမည္။

၄)
စြန္႕ပစ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စြန္႕ပစ္ညစ္ညမ္းေရ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္႕ပစ္ရမည့္ ေရ၊ စြန္႕ပစ္ရမည့္ ၀တၳဳပစၥည္း တို႕ကို စနစ္တက် စစ္ေဆးေလ့လာ၍ လိုအပ္လာပါက မစြန္႕ပစ္မီတြင္ ျပန္လည္ သန္႕စဥ္ၿပီးမွသာ စြန္႕ပစ္ခြင့္ရွိသည္။

၅)
ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ
လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓါတုဓါတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဖိသိပ္ ဓါတု ဓါတ္ေငြ႕မ်ား၊ တျဖည္းျဖည္းအသြင္ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓါတုဓါတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဓါတု အမႈန္အမႊားမ်ား၊ အိုဇုန္းလႊာကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ ဓါတု ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ညစ္ညမ္းဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို စနစ္တက် စစ္ေဆးေလ့လာ၍ လိုအပ္ပါက သန္႕စင္၍ စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ရမည္။

၆)
ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚတြင္ တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား
တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားထိုးပစၥည္းမ်ာ၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားတို႕အေပၚတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သိရွိ နားလည္ လိုက္နာရမည္။ ထို႕အတူ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ တားျမစ္ထားေသာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ လူသံုးကုန္မ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္း သံုးစြဲခြင့္မရွိပါ။

ဃ။ ။ စီမံခန္ံခြဲေရးစနစ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုတင္ျပသည့္ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္လည္ေကာင္းထည့္သြင္း အသံုးျပဳရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္
(က) လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပါတ္ရန္အတြက္လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားရမည္။
(ခ) ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားရမည္။
(ဂ) ဤေစာင့္ထိန္းလိုက္နာအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ၍ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္။ ထို႔မွသာ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔ရရိွမည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည္
၁)
ကုမၸဏီ တာ၀န္ယူမႈ
လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈရရန္အတြက္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္။

၂)
တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား
ကုမၸဏီမွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကုိလုိက္၍ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္တခုလံုးကုိ အၿမဲတမ္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ေလ့လာ ျပဳျပင္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာတာ၀န္ယူရမည္။

၃)
စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒေရး
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ မ်က္ေျခမပ်က္ ေစာင့္စားၾကည့္႐ႈမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာနားလည္မႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ စားသံုးသူတို႕၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရမည္။

၄)
စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ရသည့္ ျပႆနာ ေသြဖီမႈမ်ား
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေသြဖီမႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚမီွတည္၍ ေသြဖီမႈမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စီမံဆံုးျဖတ္ရမည္။

၅)
ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအမံႏွင့္လ်ာထားခ်က္အေပၚ မူတည္၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး
အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လ်ာထားမႈစြမ္းအား၊ အခ်ိန္အပို္င္းအၾကားကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္မည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။


၆)
သင္တန္းပို႕ခ် ေလ့က်င့္ေရး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္တကြ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီတိုးတက္ ေစႏိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေလ့က်င့္ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။

၇)
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
သံုးစြဲသူ၊ ကုန္ၾကမ္းေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ လက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္အလုပ္ရွင္တို႕ အၾကားတြင္ ၎တို႕၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတိက်ျပတ္သားေသာ အျပန္အလွန္ သတင္းေပး ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ရွိရမည္။

၈)
အလုပ္သမားမ်ား၏ တုန္႕ျပန္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ တုန္႔ျပန္မႈတုိ႔ အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတို႕ အတြက္ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္းမွ စီမံေဆာင္ရြက္ ရမည္။

၉)
ဘ႑ာေရးႏွင့္ လ်ာထားခ်က္
အခ်ိန္ကာလအေပၚတည္မွီ၍ လုပ္ငန္းရွင္တို႔မွ မိမိတို႕၏ အေျခအေနကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး တရား၀င္ စည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူတို႕၏ စာခ်ဳပ္ပါလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း လူ႕ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္ အတြက္တာ၀န္ယူ လ်ာထားစီမံရမည္။

၁၀)
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္
လုပ္ငန္းအတြင္း အျပင္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေဆာင္ရြက္၍ ျပဳျပင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။

၁၁)
စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား
ကုမၸဏီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းမႈ ေအာက္တြင္ စနစ္တက် ျပဳစုရမည္။

င။ ။ က်င့္၀တ္
ေစ်းကြက္ႏွင့္ လူမႈပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈတို႕အေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္စိတ္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၎တို႕၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ အေျခခံက်င့္၀တ္မ်ားကို လက္ကုိင္ထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎တို႕တြင္....
၁)
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရး
အဆင့္ျမင့္ေသာ အေျခခံ စီပြားေရးဆိုရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို အက်ံဳး၀င္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဓမၼေငြညႇစ္မႈ၊ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈတို႕မျပဳလုပ္ရန္ ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားၿပီး အကယ္၍ က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္၊ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂)
သမာ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရယူျခင္း
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ သာမာန္ထက္ပိုေသာ အခြင့္အေရးရယူမႈႏွင့္ သမာ႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူျခင္းတို႕ကုိ အခြင့္အေရးေပးျခင္း (သို႕) လက္ခံျခင္း မျပဳရ။

၃)
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အသိေပးေၾကျငာခ်က္
လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းကို လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စည္းမ်ည္း ေဘာင္အတြင္းမွ ေန၍ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရမည္။

၄)
နည္းပညာပိုင္ဆိုင္မႈ
မွတ္ပံုတင္ထားရွိေသာ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအေပၚတြင္ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းမႈကိုလည္း နည္းပညာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၅)
မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
အေျခခံအားျဖင့္ မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတို႕ကို လက္ကိုင္ထားရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံုးစြဲသူတို႕အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ရမည္။

၆)
သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းအကာအကြယ္ေပးျခင္း
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား၊ ကူညီေပးေနသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ပသို႕ မေပါက္ၾကားေစဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွဖို႕လိုသည္။ ထို႕အတူ ထိုအစီအစဥ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ထိန္းသိမ္းထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။

၇)
လူထုအၾကားဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးး (လူထုဆိုသည္မွာ ဤေနရာတြင္ မိမိဆက္ဆံေနရေသာ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္ အေသးစားမိ်ဳးကို ဆိုလိုသည္။ တျပည္လံုးရိွလူထုကို မဆိုလို) လူထုအၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ လူထု၏လူမႈေရး စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႕ ကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးသည့္အသြင္ ေဆာင္ပါေစ။ (ဆိုလိုသည္မွာ လူထုအၾကား သြားလာလႈပ္ရွားရင္း မိမိသြားလာေနတဲ့ လူထုအၾကားသူတို႕ရဲ႕ လူမႈေရး စီးပြားေရးေတြကိုပါ တစံုတရာ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါလို႕ ဆိုလိုျခင္တာျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္သူ
ထြန္းထြန္း၊ ခ်ိဳေလး
တည္းျဖတ္သူ
ေဇာ္မင္း(လူ႕ေဘာင္သစ္)

References: The following standards were used in preparing this Code and may be a
useful source of additional information. The following standards may or may not be
endorsed by each Participant.

ILO Code of Practice in Safety and Health

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

National Fire Protection Agency

www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp

ILO International Labor Standards

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

www.oecd.org

United Nations Convention Against Corruption

www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html

United Nations Global Compact

www.unglobalcompact.org

Universal Declaration of Human Rights

www.un.org/Overview/rights.html

ISO 14001

www.iso.org

SA 8000

www.cepaa.org/

SAI

www.sa-intl.org

Ethical Trading Initiative

www.ethicaltrade.org/

OHSAS 18001

www.bsi-global.com/index.xalter

Eco Management & Audit System

www.quality.co.uk/emas.htm

10/10/2005 10

DOCUMENT HISTORY


Version 1.0 – Released October 2004.


Version 1.1 – Released May 2005.
Converted document to EICC format, minor page layout revisions; no content changes

Version 2.0 – Released October 2005 with revisions to multiple provisions.

The Electronic Industry Code of Conduct was initially developed by a number of
companies engaged in the manufacture of electronics products between June and
October 2004. Participating companies included Celestica, Dell, Flextronics, HP, IBM,
Jabil, Sanmina SCI, and Solectron.

Companies adopting/endorsing the code and/or joining the Implementation Group
include: Celestica, Cisco, Dell, Flextronics, Foxconn, HP, IBM, Intel, Jabil, Lucent,
Microsoft, Sanmina SCI, Seagate, Solectron, and Sony. Other companies are invited
and encouraged to adopt this code. You may obtain additional information from

www.eicc.info

10/10/2005 11
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္...